Οροι Εγγύησης

0000 ΕΓΓΥΗΣΗ ασπίδα

 

Η εταιρία μας παρέχει εγγύηση σωστής λειτουργίας για τις μπαταρίες που διαθέτει.

Η εγγύηση ισχύει αυστηρά για τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα η βλάβη οφείλεται σε εργοστασιακό σφάλμα κατασκευής (κομμένη γέφυρα η βραχυκυκλωμένο στοιχείο) καί όχι σε κακή χρήση η συντήρηση.

Ανάλογα με τον κατασκευαστή και την χρήση της μπαταρίας που θα επιλέξετε καλύπτουμε την εγγύηση με διάρκεια που κυμαίνεται απο 6 έως και 24 μήνες.

 

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Σε μπαταρίες παραμελημένες στις οποίες δεν συμπληρώθηκε απεσταγμένο νερό και μόνο όταν έπεσε η στάθμη του ηλεκτρολύτη η συμπληρώθηκαν ακατάλληλα υγρά κατά την αρχική πλήρωση.

Σε μπαταρίες που είναι τοποθετημένες σε όχημα με βλάβη στο ηλεκτρικό του σύστημα.

Σε μπαταρίες που παρέμειναν σε ακινησία χωρίς συντήρηση με αποτέλεσμα να αποφορτισθούν και να θειικωθούν.

Σε μπαταρίες που προορίζονται αυστηρά για εκκίνηση και έχουν υποβληθεί σε βαθειά εκφόρτιση.

Σε μπαταρίες που είναι αλλοιωμένος ο κωδικός παραγωγής του κατασκευαστή.

Σε μπαταρίες μικρότερης χωρητικότητας η διαφορετικού τύπου ως προς τα προτεινόμενα απο τον κατασκευαστή του οχήματος.

Σε μπαταρίες των οποίων το εξωτερικό περίβλημα έχει σπάσιμο η ράγισμα.

Σε μπαταρίες στις οποίες έχουν βραχυκυκλωθεί η καταστραφεί οι πόλοι.

 

ModilePoster010

Διαβάστηκε 770 φορές